logo logo
  • Služby

    Sme tu, aby sme vám pomohli. Môžeme spolu pripraviť tú najlepšiu kombináciu našich produktov a každému na vašom pracovisku ulahčiť hygienu.

PREČO je pre Vás výhodné stať sa naším klientom?Organizácie, inštitúcie, závody, firmy, hotely, penzióny, práčovne, gastroprevádzky, školy, školské a predškolské zariadenia, domovy dôchodcov a sociálnych služieb, maloobchody ....

Svojim obchodným partnerom ponúkame prakticky kompletný hygienický program, pozostávajúci z produktov špičkovej kvality a doplnkového sortimentu ako aj kvalifikovanú poradenskú činnosť a odborný servis.
Firma BOB Group je schopná a ochotná prostredníctvom svojich pracovníkov a odborníkov klientovi poskytnúť servis tzv. upravený na mieru, aby bol dosiahnutý vysoký úžitkový efekt, pri optimálnom vynaložení nákladov.Individuálny, korektný a adresný prístup našej firmy ku každému zákazníkovi - klientovi.

Návšteva nášho obchodného zástupcu u klienta, poradenstvo pri výbere vhodných hygienických riešení i pri objednávkach. Dovoz tovaru k zákazníkovi v dohodnutom termíne.

Pri dodržiavaní štandardných, alebo inak navzájom vopred dohodnutých obchodných podmienok zo strany zákazníka - klienta napr. platobná disciplína, sú klientovi zo strany našej firmy ponúknuté ďaľšie - nadštandardné zákaznícke zľavy, bonusy, služby a poradenský servis.
Súčasťou nadštandardných služieb je napr.: možnosť klienta konzultovať a objednávať si tovar - NON STOP, dovoz objednaného tovaru (ktorý je na sklade) klientovi od 2 do 24 hodín od prijatia objednávky, alebo podľa potrieb a pokynov klienta, promptné a okamžité riešenia prevádzkových potrieb klienta z pohľadu zabezpečenia hygieny a dezinfekcie.Ponúkame produkty prvotriednej kvality.

Zabezpečujeme servis všetkých našich produktov.

Poskytujeme dovoz a inštaláciu.

24/7 telefonická podpora pre zákazníkov.